jhfs topimage
Home  About Us  Guide to Admission  Annual Meeting, Event  Topics  Japanese  

Home>About Us>Committee

Committee

Committee of General Affairs

Exective Name
Chief HIROYUKI TSUTSUI
MITSUAKI ISOBE
HIROSHI INOUE
MASAFUMI KITAKAZE
SHINTARO KINUGAWA
YASUKI KIHARA
MASAHIKO KURABAYASHI
YOSHIHIKO SAITO
TARO SASAOKA
TOYOAKI MUROHARA
SHIN-ICHI MOMOMURA
AKIRA YAMASHINA

Committee of Finance

Exective Name
Chief MASAHIKO KURABAYASHI
HITOSHI ADACHI
KOICHIRO KINUGAWA
TETSUO SHIOI
KAZUFUMI NAKAMURA
SHINICHI NIWANO
TATSUYA MORIMOTO
MASAFUMI WATANABE

Committee of Sciences

Exective Name
Chief MASAFUMI KITAKAZE
MASANORI ASAKURA
YOSHIHIRO ASANO
RYUZO SAKATA
HIROYUKI TSUTSUI
TAKUYA HASEGAWA
KEN-ICHI HIRATA
KEIICHI FUKUDA
MICHIHIRO YOSHIMURA

Committee of Education and Guidelines

Exective Name
Chief TOYOAKI MUROHARA
TAKAHIRO OKUMURA
MASAFUMI KITAKAZE
YOSHIKI SAWA
HIROYUKI TSUTSUI
KEIICHI FUKUDA

Committee of Publications

Exective Name
Chief YASUKI KIHARA
MITSUNORI IWASE
MASAHIKO KURABAYASHI
NAOKI SATO
YUKIHITO SATO
TETSUO SHIOI
HIROYUKI TSUTSUI

Committee of Future Vision

Exective Name
ChiefHIROSHI INOUE
HIROSHI ITO
HISAO OGAWA
MINORU ONO
HIROYUKI TSUTSUI
TAKASHI NOZAWA
AKIRA YAMASHINA

Committee of International Communications

Exective Name
Chief HIROAKI SHIMOKAWA
UICHI IKEDA
HIROSHI ITO
MASAFUMI KITAKAZE
MASAHIKO KURABAYASHI
KEIJIRO SAKU
YOSHIHIRO FUKUMOTO
TOHRU MASUYAMA
TOYOAKI MUROHARA

Committee of Cardiac Transplantation

Exective Name
Chief MINORU ONO
MITSUAKI ISOBE
KOICHIRO KINUGAWA
SHUNEI KYO
YASUSHI SAKATA
TAKESHI NAKATANI
SHINICHI NUNODA
HIGO TAIKI
YOSHIRO MATSUI

Committee of Cardiac Devices

Exective Name
Chief KENJI SUNAGAWA
HIROKUNI ARAI
SHINICHI ANDO
TOMOMI IDE
MASASHI INAGAKI
YOSHIKI SAWA
MASARU SUGIMACHI
KOJI TODAKA
NOBUHISA HAGIWARA
KEIICHI FUKUDA

Committee of Health Insurance

Exective Name
Chief SHIN-ICHI MOMOMURA
HITOSHI ADACHI
HIROSHI ITO
MINORU ONO
YOSHIHIKO SEINO
ATSUSHI HIRAYAMA
TOHRU MASUYAMA
KAZUO MATSUMOTO
TSUTOMU YOSHIKAWA

Committee of Heart Failure Prevention

Exective Name
Chief YOSHIHIKO SAITO
TAKAYUKI INOMATA
YUKIHITO SATO
TOSHIO NISHIKIMI
KEIICHI FUKUDA
MICHIHIRO YOSHIMURA

Committee of Awards

Exective Name
Chief ISSEI KOMURO
HIROSHI ITO
YOSHIHIKO SAITO
MOTOAKI SANO
ICHIRO SHIOJIMA
TETSUO MINAMINO
RYUICHI MORISHITA
MASAKAZU YAMAGISHI

Committee of Interdisciplinary Collaboration for Heart Failure Care

Exective Name
Chief AKIRA YAMASHINA
KAZUTO AISHIMA
TOSHIMI IKEGAME
NAOKO KATO
SHINTARO KINUGAWA
NORIHIKO KOTOOKA
NAOKI SATO
TETSUYA TAKAHASHI
YOSHIHIRO FUKUMOTO
MIYUKI MAKAYA
Shiho MATSUOKA
YASUSHI MIYAZAWA
KAZUHIRO YAMAMOTO
YOKOYAMA Hiroyuki

end