Chairman of WC6-Kyoto Satellite Sympoisum
Osaka Dental University
Organizers: Koichi Imai (Osaka Dental University) and
Tsutomu Miki Kurosawa (Osaka University)